Våxtorp

Våxtorp är en mindre tätort med ca 1000 invånare som ligger i Laholms kommun. Detta ca 15 km öster om Båstad och 30 km söder om Halmstad.

Befolkningsutveckling

År 1960 bodde det 427 personer i Våxtorp. Detta ökade till 484 fem år senare och 633 tio år senare. År 1980 var siffran uppe i 940. Procentuellt är det självklart en stor ökning men det är knappast en tätort som vuxit sedan dess – snarare tvärtom. Från 1980 och framåt har invånarantalet varierat kring 950 – 990 personer.

Samhälle och service

Våxtorp har den samhällsservice som kan förväntas av en tätort med ca 1000 invånare. Här finns förskola upp till högstadium, äldreboende, mataffärer, fik och pizzeria. De flesta som bor här jobbar däremot i närliggande större orter vilket även delvis påverkat det lokala näringslivet.

Näringslivet

Är det någon bransch som Våxtorp är speciellt känd för så är det jordgubbsodling. Under en tid fanns det totalt 10 större jordgubbsodlare på orten.

Men detta har sakta men säkert minskat och idag finns enbart en av dessa kvar. På orten finns däremot två större företag. Det ena är Specma (verkstadsindustrin) samt Garpro (träindustri).

Även om en del jobbar på orten i butik, hemtjänst eller inom tjänsteföretag så finns de flesta arbetstillfällena i större orter i närheten.

Kultur och idrott

De största årliga evenemang som anordnas i Våxtorp är Våxtorps marknad. Den anordnas två gånger varje år på en större åkermark vid vägen mellan Våxtorp och Örkelljunga. Hit kommer människor från hela Halland, delvis eftersom det är Hallands största årliga marknad. Marknaden genomförs alltid första fredagen varje juni samt första fredagen varje september.

Inom idrott finns ett större engagemang inom ridning, innebandy, vollyboll, gymnastik och pingis. Många av sporterna utövas på Våxtorps idrottsplats som bland annat är Våxtorps BoIS hemmaarena.

Om Sydhalland.se

Sydhalland.se har ingen koppling till kommunerna i Halland eller till regionen. Sidan publicerar enbart information och råd till boende och besökare till regionen.