Ränneslöv

Ränneslöv är en småort som ligger ett par kilometer från den större orten Vallberga i södra Halland. Orten är belägen på Laholmsslätten nära den dalgång som Smedjeåon slingrar sig igenom. Omgivningen är alltså idealisk för jordbruk och denna näring är har under lång tid varit dominerande. Orten har en lång historia av jordbruk vilket även märks i bebyggelsen. Men här finns även ett stort antal moderna villor vilket gör att gammalt möter nytt i både bebyggelse och näringsliv. För de som besöker Ränneslöv är det främst naturen och kyrkan som lockar.

Sevärdheter och utflyktsmål

Framförallt är det naturen som lockar i Ränneslöv. Men här finns även vissa historiska inslag bland sevärdheterna. I omgivningen finns många fina vandringsstigar som slingrar sig kring Smedjeån. På flera platser finns grillplatser och del av stigarna är handikappanpassade. Kring flera stigar finns informationstavlor och fågelholkar som skolelever har skapat och satt upp. En karta kan laddas hem över Ränneslövs naturstig på Laholm.se.

Ränneslövs kyrka byggdes upp under mitten av 1100-talet och hade då varken stolar eller bänkar. Besökarna fick helt enkelt stå och lyssna på budskapet. Under medeltiden användes den som en pilgrimskyrka. Den revs sedan 1871 och en ny kyrka byggdes upp där en del av inventarierna bevarades från den äldre kyrkan.

Företag och näringsliv

Det är jordbruket som är orsaken till att Ränneslöv en gång växte fram. Detta är fortfarande den största näringen på orten. Utöver jordbruket finns många småföretag. Sett till antal anställda är äldreboendet Randerslunds störst.

Befolkningsutveckling

Ränneslöv har alltid varit en småort med ett par hundra invånare. Mellan 60-talet och 80-talet bodde det 300 – 400 personer här och sedan dess har invånarantalet varit mellan 400 – 450. Samtidigt har Ränneslöv utökats i areal med den största skillnaden mellan 2010 och 2015 från 69 ha till 87 ha.

Om Sydhalland.se

Sydhalland.se har ingen koppling till kommunerna i Halland eller till regionen. Sidan publicerar enbart information och råd till boende och besökare till regionen.