Vallberga

Vallberga är en mindre ort som är belägen strax utanför Laholm. Orten är främst känd för Vallbergagården och dess närhet till havet. Men hos lokalborna är orten även känd för sin sparrisodling och möjligheten att äta denna grönsak i ”i alla möjliga former och rätter”.

Vallbergagården

Det kanske mest kända sevärdheten i Vallberga är Vallbergagården. Den färdigställdes 1860 efter att byggnation pågått i sex år. En gård som byggdes av Peter von Möller som även var ägare av det vackra Skottorps slott. Ett slott som idag är en av de bäst bevarade slotten med den typiska empiriska stilen.

Gården byggdes delvis för att hjälpa de fattiga bönderna som hade det svårt under mitten av 1800-talet. Det var många av dessa bönder som hade sökt hjälp och för kommunalnämnden var lösningen att kontakta von Möller för att be om hans hjälp.

Befolkningsutveckling

Den största befolkningsutvecklingen var mellan 1960 och 1975 då Vallberga gick från 402 till 613 invånare. Sedan dess har det varierat kring 600 – 650 invånare.

Jordbruket och järnvägen är dess historia

Orten Vallberga växte fram när järnvägen drogs genom området. Det blev då ett så kallat stationssamhälle som därmed kunde möta upp med service och transport till omkringliggande jordbruksområden. 

Järnvägen har sedan dess lagts ner och istället finns en fin cykelväg mellan de närliggande orterna. Men fortfarande är det en ort med mycket samhällsservice i förhållande till dess storlek. Trots bara ca 650 invånare så finns både bageri, skola, distriktssköterska och ett bibliotek.

Fram till 1991 var mejeriet en stor arbetsgivare men det lades ner detta årtal. Även om omfattningen är mindre så lever jordbruket kvar i omgivningen. Ett flertal småföretagare finns även på orten, däribland en tillverkning av Kan Jang (naturmedicin).

Fritid

I Vallberga finns flera aktiviteter, bland annat ett ridhus, fotbollsplan, boulbana och ett utomhusbad (Vallbergabadet)

Om Sydhalland.se

Sydhalland.se har ingen koppling till kommunerna i Halland eller till regionen. Sidan publicerar enbart information och råd till boende och besökare till regionen.